Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, iż z dniem 01 lutego 2024 roku zmianie uległa nazwa naszej spółki z dotychczasowej:
Netins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 8971741358)
na:
PIB Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

Poniżej aktualne dane spółki:
PIB Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
NIP: 8971741358
REGON: 020742915
KRS: 0000304617

NETINS INSURANCE SP. Z O.O.
Spółka została założona w 2008 roku przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych agentów ubezpieczeniowych a naszymi klientami są osoby fizyczne oraz firmy z terenu całej Polski.

W celu zapewnienia naszym klientom najlepszych warunków ubezpieczenia współpracujemy z wszystkimi wiodącymi na rynku polskim Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, do których należą m. in.
PZU S.A., WARTA S.A. TUiR, ERGO HESTIA S.A., AXA TUiR S.A., Uniqa TU S.A., AIG , InterRisk TU S.A.